356/1987

Given i Helsingfors den 27 mars 1987

Lag om ändring av 25 § vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 25 § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) ett nytt 4 mom. som följer:

25 §
Hastighetsbegränsningar

Utöver vad som stadgas i 3 mom. får föraren av en specialbil som används för sjuktransport överskrida den för specialbilar stadgade högsta tillåtna hastigheten även om uppgiftens brådskande natur inte längre oundgängligen kräver det.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Lagmotion 153/86
Trafikutsk. bet.8/86
Stora utsk. bet. 261/86

Helsingfors den 27 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.