331/1987

Given i Helsingfors den 20 mars 1987

Förordning om ikraftträdande av förlängningen av överenskommelsen med Malaysia om övervakning av importen av vissa textilprodukter från Malaysia

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 3 §§ lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74):

1 §

Den i Kuala Lumpur den 12 december 1986 mellan Finland och Malaysia genom skriftväxling ingångna överenskommelsen om förlängning av överenskommelsen om övervakning av importen av vissa textilprodukter från Malaysia (FördrS 1/83) är i kraft från den 1 augusti 1986 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987.

(Fördargstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 16/87)

Helsingfors den 20 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.