317/1987

Riksdagens beslut om ändring av 18 § arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 18 § 2 mom. arbetsordningen för riksdagen, sådant det lyder i riksdagens beslut av den 18 februari 1983, som följer:

18 §

För en utskottsmedlem som har otillräckliga kunskaper i finska eller svenska tolkas sammanträdets förlopp likväl enskilt, om han så önskar.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1987.

Helsingfors den 11 februari 1987

På riksdagens vägnar


Erkki Pystynen talman


Matti Louekoski vicetalman


Mikko Pesälä vicetalman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.