310/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Lag om ändring av 12 § lagen om rätt till fotografisk bild

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 12 § lagen den 8 juli 1961 om rätt till fotografisk bild (405/61) ett nytt 2 mom. som följer:

12 §

Den som utövar kabelsändningsverksamhet får framställa eller låta framställa ett exemplar av fotografisk bild som ingår i ett utsänt program, när han fullgör sin inspelningsskyldighet enligt 21 § kabelsändningslagen (307/87).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Regeringens proposition 108/86
Liikenneutsk. bet. 6/86
Stora utsk. bet. 239/86

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.