287/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Lag om upphävande av 4 § lagen om förenkling av protokollen i lagfarts- och inteckningsärenden

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 4 § lagen den 23 juli 1965 om förenkling av protokollen i lagfarts- och inteckningsärenden (418/65).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition145/86
Lagutsk. bet. 8/86
Stora utsk. bet. 136/86

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.