251/1987

Given i Helsingfors den 6 mars 1987

Lag om ändring av sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjöarbetstidslagen av den 9 april 1976 (296/76) 16 § 1 mom. och

fogas till 2 § en ny 2 a-punkt som följer:

2 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på arbete, som utförs av:


2 a) den främste föreståndaren för sådan ekonomiavdelning på passagerarfartyg, på vilken det utom honom finns minst 15 anställda;


16 §
Stadgandenas tvingande natur

Från stadgandena i 4-8 §§ kan avvikelse ske genom kollektivavtal. Dessutom kan avvikelse från stadgandena i 12 och 14 §§ ske genom kollektivavtal i fråga om de arbetstagare vilkas arbets- och fritidsperioder bestäms enligt ett avlösningssystem som grundar sig på kollektivavtal. Den ordinarie arbetstiden i veckan får dock inte i genomsnitt överskrida 40 timmar.Denna lag träder i kraft den 1 april 1987.

Regeringens proposition 212/86
Socialutsk. bet. 35/86
Stora utsk. bet. 236/86

Helsingfors den 6 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.