242/1987

Given i Helsingfors den 6 mars 1987

Förordning om ändring av 46 och 110 §§ grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern ändras 46 § 1 mom. och 110 § grundskoleförordningen den 12 oktober 1984 (718/84) som följer:

46 §

För undervisning i de läroämnen som fastställts i läroplanen, för elevhandledning i klass och för stödundervisning i specialklass samt för specialundervisning i enlighet med 41 § får användas 10 timmar per vecka och kommun samt 0,1 timmar i veckan per elev som går i en i kommunen befintlig grundskola och skola som ersätter grundskolan. I en kommun som har minst 3 000 elever med samma språk i grundskolan och skola som ersätter grundskolan är timantalet per elev för dessa elever dock 0,12. I tvåspråkig kommun beräknas de ovannämnda timantalen särskilt för vardera språkgruppen.


110 §

En tjänst skall sökas skriftligt hos skolnämnden. Sökande skall till sin ansökan foga betyg över sin behörighet samt matrikelutdrag eller meritförteckning i enlighet med av skolstyrelsen fastställt formulär. På yrkande av skolnämnden skall sökande även förete ämbetsbetyg. Om uppvisande av läkarintyg gäller vad som är bestämt i kommunens tjänstestadga.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1987.

Helsingfors den 6 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.