234/1987

Utfärdat i Helsingfors den 19 februari 1987

Statsrådets beslut om fastställandet av semesters längd för lantbruksföretagare

Statsrådet har med stöd av 36 § lagen den 4 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85) vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet beslutat:

1 §

I lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85) avsedd lantbruksföretagare är berättigad att erhålla avbytare för semester, vars längd är en och två femtedels arbetsdag för varje full kvalifikationsmånad. Om semesterdagarnas antal icke ger ett helt tal, betraktas del av dag såsom en hel semesterdag.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1987.

Helsingfors den 19 februari 1987

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Tf. yngre regeringssekreterare
Kari-Pekka Helminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.