231/1987

Utfärdat i Helsingfors den 26 februari 1987

Undervisningsministeriets beslut angående beviljande av rätt att förrätta vigsel åt Ortodoxa Helige Nikolai Församling benämnda religionssamfund

Undervisningsministeriet beviljar med stöd av 5 § 1 mom. äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29) på därom gjord ansökan Ortodoxa Helige Nikolai Församling benämnda religionssamfund rätt att enligt dess kyrkliga stadganden och religiösa ceremonier förrätta vigsel till äktenskap med noggrant iakttagande av äktenskapslagen samt gällande bestämmelser angående lysning och vigsel.

Helsingfors den 26 februari 1987

Minister
Gustav Björkstrand

Yngre regeringssekreterare
Antti Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.