217/1987

Utfärdat i Helsingfors den 19 februari 1987

Finansministeriets beslut angående ändring av 3 § finansministeriets beslut om tillämpning av stadgandet i 14 § inkomstskattelagen för gårdsbruk vid beskattningen

Finansministeriet har ändrat 3 § i sitt beslut av den 14 januari 1969 om tillämpning av stadgandet i 14 § inkomstskattelagen för gårdsbruk vid beskattningen,

sådan den lyder i finansministeriets beslut av den 29 december 1982 (1107/82) som följer:

3 §

Antalet år under vilka skadeområdets nettointäkt vid påförandet av skatt på inkomst lämnas obeaktad, bestäms på basen av skadeprocentens storlek enligt följande:

Skadeprocent Skattefrihetstid år
I Uleåborgs och Lapplands län I övriga delar av landet
30 10 15
40 15 10
50-100 25 20

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1987. Det tillämpas första gången vid beskattningen för år 1987.

Helsingfors den 19 februari 1987

Minister
Pekka Vennamo

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.