210/1987

Utfärdat i Helsingfors den 19 februari 1987

Statsrådets beslut om skyldighet att informera om hälsorisker på arbetsplatsen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) och 11 § lagen den 28 juli 1967 om skydd i skeppsarbete, av dessa lagrum 11 § lagen om skydd i skeppsarbete sådan den lyder i lag av den 1 februari 1974 (110/74), beslutat:

1 §

Arbetsgivare och arbetstagare skall lämna företagshälsovårdspersonalen de uppgifter om maskiner, anordningar, ämnen eller arbetsmetoder samt andra därmed jämförbara faktorer som är nödvändiga för bedömningen av sådana risker eller men för hälsan som arbetstagare kan utsättas för i arbetet.

2 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1987.

Helsingfors den 19 februari 1987

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Regeringsråd
Matti Salmenperä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.