194/1987

Given i Helsingfors den 20 februari 1987

Förordning om ikraftträdande av ändringar i betalningsöverenskommelsen med Tyska Demokratiska Republiken

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 6 § lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74):

1 §

De genom skriftväxling den 4 februari 1987 gjorda ändringarna i betalningsöverenskommelsen mellan Republiken Finland och Tyska Demokratiska Republiken (FördrS 33/59), vilka republikens president godkänt den 20 februari 1987, träder i kraft den 1 mars 1987 så som därom avtalats.

2 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av statsrådet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 12/87)

Helsingfors den 20 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.