185/1987

Given i Helsingfors den 20 februari 1987

Lag om ändring av 82 § vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 82 § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) som följer:

82 §
Tillstånd till undantag

Bilregistercentralen kan på synnerliga skäl medge undantag från de krav i fråga om ålder och hälsa som gäller för körkort.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1987.

Regeringens proposition 235/86
Liikenneutsk. bet. 5/86
Stora utsk. bet. 228/86

Helsingfors den 20 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.