163/1987

Given i Helsingfors den 20 februari 1987

Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt (532/63) samt

fogas till 3 § 1 mom., i stället för den f-punkt som upphävts genom lag av den 11 juli 1986 (544/86), en ny f-punkt som följer:

1 §

Såsom försäljning av vara anses i denna lag även annan överlåtelse och uthyrning av vara samt servering i härbärgerings- eller förplägnadsrörelse eller annanstans i form av affärsrörelse, likaså varas tagande i bruk i samband med försäljning av varan eller för annat ändamål än försäljning i samband med idkande av annan rörelse som avses i denna lag.


3 §

Skattefri är försäljning och import av följande varor:


f) alster av bildkonst som upphovsmannen äger.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1987. Denna lag tillämpas när såld vara levererats, vara utlämnats från tullkontroll eller vara tagits i bruk för annat ändamål än försäljning den 1 januari 1987 eller därefter.

Regeringens proposition 249/86
Statsutsk. bet. 105/86
Stora utsk. bet. 243/86

Helsingfors den 20 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.