155/1987

Given i Helsingfors den 13 februari 1987

Lag om ändring av 10 § lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut ändras 10 § 3 mom. lagen den 14 januari 1972 om studiestöd, sådant det lyder i lag av den 14 januari 1983 (48/83), som följer:

10 §

Bostadstillägg till studiepenning beviljas sådan studerande utan familj som bor utom hemmet i hyrd bostad. Bostadstillägg beviljas även sådan studerande med familj som på grund av studierna nödgas bo i hyrd bostad på annan ort än familjen. Om en studerande hör till ett hushåll som nämns i 1 § 2 mom. lagen om bostadsbidrag och som består av två eller flera personer, beviljas bostadstillägg endast för bostad som en medlem av hushållet på grund av studierna har på annan ort. Bostadstillägget kan beviljas förhöjt i enlighet med hyrans storlek, om studeranden bor ensam, men inte som underhyresgäst, eller som underhyresgäst i en byggnad som omfattar endast två lägenheter medan hyresvärden själv bor i den andra lägenheten. Den som bor i en bostad för studerande, vilken upprätthålls av en kommun, ett allmännyttigt samfund eller en stiftelse, anses bo ensam även då han ensam förfogar över ett rum i en lägenhet som består av flera än ett rum.Denna lag träder i kraft den 1 september 1987, och den tillämpas på bostadstillägg som beviljas räknat från en senare tidpunkt än nämnda dag.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 182/86
Socialutsk. bet. 28/86
Stora utsk. bet. 198/86

Helsingfors den 13 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.