125/1987

Utfärdat i Helsingfors den 12 februari 1987

Statsrådets beslut om ändring av 5 § statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk samt om tillämpning av prisstöd som erläggs till yrkesfiskare

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 5 § i statsrådets beslut av den 30 december 1986 om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk samt om tillämpning av prisstöd som erläggs till yrkesfiskare (1034/86) som följer:

5 §

Jord- och skogsbruksministeriet skall utan dröjsmål enligt enhetliga grunder stadfästa förteckningar över till prisstöd berättigade fiskare och dessas prisstödsprocent på basen av beskattningsintyg som före 15.3.1987 tillställts jord- och skogsbruksministeriet.


Detta beslut träder i kraft den 18 februari 1987.

Helsingfors den 12 februari 1987

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Byråchef
Gösta Bergman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.