104/1987

Utfärdat i Helsingfors den 5 februari 1987

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om användning av storryssja i vissa vatten inom Enare kommun

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 51 § lagen den 28 september 1951 om fiske (503/51) beslutat:

1 §

Inom Pasvik älvs och Neiden älvs vattendragsområden i Enare kommun får med avvikelse från stadgandena i 27 § lagen om fiske storryssja och annat i nämnda paragraf åsyftat fångstredskap användas med fiskerättsinnehavarens tillstånd och under av honom föreskrivna villkor. Vid bedrivande av fiske som grundas på detta beslut skall till övriga delar iakttas lagen om fiske och med stöd av denna utfärdade stadganden och föreskrifter.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1987 och gäller till utgången av år 1991.

Helsingfors den 5 februari 1987

Helsingfors den 5 februari 1987

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Äldre regeringssekreterare
Raimo Ruokonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.