81/1987

Utfärdat i Helsingfors den 27 januari 1987

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85) ändrat § 1 i kapitel 1 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85) och § 2 i samma kapitel, sådan paragrafen lyder i Finlands Banks beslut av den 14 januari 1986 (33/86), enligt följande:

Kapitel 1

Definitioner

1 §

Valutabanker är:

Andelsbankernas Centralbank Ab

Chase Manhattan Bank Oy

Citibank Ab

Finlands Arbetarsparbank

Föreningsbanken i Finland Ab

Grundbanken Ab

Indosuez Aktiebank

Kansallis-Osake-Pankki

Postbanken

Samuel Montagu Aktiebank

Sparbankernas Central-Aktie-Bank

Ålandsbanken Ab

2 §

I detta beslut avsedda fondkommissionärer är dessutom:

BBL Securities Oy

Oy Bensow Ab

Oy Bond & Stock Ab

Oy Evli Ab

Bankirfirman Ane Gyllenberg Ab

Helsingfors Bankirfirma Ab

Helsingfors Sparbank

L. Hiisi Oy

Pankkiiriliike Keitele & Tommila Oy

Oy H. Kuningas & Co Ab

Pankkiiriliike Lamy Oy

Oy Erik Selin Ab

Unitas Ab

Helsingfors den 27 januari 1987

FINLANDS BANK


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Pentti Uusivirta Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.