75/1987

Given i Helsingfors den 30 januari 1987

Förordning om ändring av beskattningsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i skatteförordningen av den 30 december 1959 (530/59) 9 § 6 punkten och 20 § samt

fogas till förordningen en ny 39 a § som följer:

39 a §

I 72 a § 1 mom. 2 punkten beskattningslagen avsedd avvikelse från skattedeklarationen får uppgå till högst 6 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 10 februari 1987.

Helsingfors den 30 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.