45/1987

Given i Helsingfors den 23 januari 1987

Förordning om ändring av förordningen om inlösen av hyresbostäder

På föredragning av miljöministern ändras i förordningen den 19 mars 1982 om inlösen av hyresbostäder (206/82) 9 §:n 1 mom. som följer:

9 §
Dröjsmålsränta

Fördröjs räntebetalning eller amortering skall på det försenade beloppet i årlig dröjsmålsränta betalas 16 procent från förfallodagen.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987.

Denna förordning tillämpas också på lån som beviljats innan förordningen träder i kraft.

Om dröjsmålsräntans belopp enligt ett villkor som tagits in i skuldebrevet, är mindre än det belopp som bestäms enligt 9 § 1 mom. i denna förordning, betalas dröjsmålsräntan likväl i enlighet med villkoret i skuldebrevet.

Vad som i 9 § 1 mom. stadgas om årlig dröjsmålsränta tillämpas på dröjsmålsränta, som uppbärs för tiden efter det förordningen trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.