33/1987

Given i Helsingfors den 23 januari 1987

Lag om ändring av kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut fogas till kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64) en ny 538 c § som följer:

538 c §

Endast den som är medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan kan vara innehavare av en tjänst inom kyrkan eller församling, församlingsförbund eller annan sammanslutning av församlingar.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987.

Regeringens proposition 216/85
Lag- och talousutsk. bet. 10/86
Stora utsk. bet. 186/86

Helsingfors den 23 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.