28/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Lag om upphävande av lagen om skydd i skeppsarbete

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen den 28 juli 1967 om skydd i skeppsarbete (345/67) jämte senare ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1988.

Med stöd av lagen om skydd i skeppsarbete utfärdade bestämmelser är i kraft tills annat föreskrivs om dem.

Helsingfors 16 januari 1987

Regeringens proposition 81/85
Socialutsk. bet. 13/86
Stora utsk. bet. 114/86

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.