19/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om geodetiska institutet

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. och 2 § 1 mom. lagen den 13 juni 1975 om geodetiska institutet (442/75) som följer:

1 §

Geodetiska institutet har till uppgift att sköta de vetenskapliga grundmätningarna för kartläggningen av Finland samt forskningsarbete på området för geodesin, fotogrammetrin och kartografin samt vetenskapsgrenar som ansluter sig till dem.


2 §

Vid institutet kan finnas tjänster som överdirektör, avdelningsdirektör, specialforskare, forskare och kamrer samt befattningar som kanslist, maskinskrivare och äldre vaktmästare.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1987.

Regeringens proposition 165/86
Statsutsk. bet. 68/86
Stora utsk. bet. 144/86

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.