13/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Lag om ändring av 20 § lagen om inlösen av hyresbostäder

I enlighet med riksdagens beslut ändras 20 § 2 mom. lagen den 25 januari 1982 om inlösen av hyresbostäder (82/82) som följer:

20 §

Tillämpningen av de i 1 mom. nämnda stadgandena upphör efter det femte låneåret före utgången av där angiven tid, om inlösningslånet i sin helhet återbetalts och till staten dessutom för varje låneår, dock högst 7 år, har betalts 5 procent av det ursprungliga lånekapitalet.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987. Den tillämpas även på lån som innan denna lag trätt i kraft beviljats med stöd av lagen om inlösen av hyresbostäder och på lån som med stöd av lagen om bostadsproduktion (247/66) beviljats för inlösen av aktier som medför rätt att besitta bostadslägenhet.

370018T

Regeringens proposition 196/86
Andra lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 229/86

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.