1050/1986

Given i Helsingfors den 31 december 1986

Lag om ändring av 28 § värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 28 § värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50) som följer:

28 §

De värnpliktiga som har inträtt i aktiv tjänst skall enligt eget val antingen avlägga krigsmannaed eller avge krigsmannaförsäkran. En värnpliktig som inte hör till något trossamfund skall dock avge en försäkran.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 134/86
Andra lagutsk. bet. 6/86
Stora utsk. bet. 180/86

Helsingfors den 31 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.