1045/1986

Given i Helsingfors den 31 december 1986

Förordning om ändring av 2 § förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 2 § förordningen den 31 december 1985 om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (1117/85), som följer:

2 §

Läkarundersökning som ersätts är läkarundersökning för utrönande av den skadades eller insjuknades allmänna hälsotillstånd och, om undersökningen ger anledning till specialundersökning eller särskilt skäl till sådan annars föreligger, även denna specialundersökning. Undersökning och specialundersökning ersätts inte utan särskilda skäl oftare än en gång på ett år, om det inte sker i samband med annan läkarundersökning som ersätts enligt lagen on skada, ådragen i militärtjänst.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Helsingfors den 31 december 1986

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.