1039/1986

Given i Helsingfors den 31 december 1986

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut ändras ikraftträdelsestadgandets 3 mom. i lagen den 31 december 1985 om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (1116/85) som följer:


Till en kommun eller ett kommunalförbund, som ordnat sådan sjukvård, hemservice, anstaltsvård eller rehabilitering som nämns i 6 § 4 eller 5 mom., betalas ersättning för de kostnader för vård av en skadad eller insjuknad som kommunen eller kommunalförbundet åsamkats. Har anstaltsvård eller rehabilitering som avses i 6 § 5 mom. likväl inletts före den 1 januari 1986, får kommunen eller kommunalförbundet ersättning för de avgifter eller ersättningar som skall uppbäras hos en krigsinvalid.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 176/86
Socialutsk. bet. 20/86
Stora utsk. bet. 149/86

Helsingfors den 31 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.