1037/1986

Given i Helsingfors den 31 december 1986

Lag om ändring av 21 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 21 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant det lyder i lag av den 11 januari 1985 (32/85), som följer:

21 §

En försäkrad, vars havandeskap varat minst 154 dagar och som varit bosatt i Finland minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, har rätt till moderskaps- och föräldrapenning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 211/86
Socialutsk. bet. 31/86
Stora utsk. bet. 200/86

Helsingfors den 31 december 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.