1030/1986

Given i Helsingfors den 31 december 1986

Lag om ändring av 2 § lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 2 mom. lagen den 8 december 1977 om främjande av växtförädlingsverksamheten, sådant det lyder i lag av den 23 december 1982 (1038/82), som följer:

2 §

Växtförädlingsavgiften är för varje helt hundratal kilogram, förpackningens vikt medräknad, enligt växtartsgrupp följande:

stråsädes- och baljväxter 5,50 mk
vall- och grönyteväxter 33,00 mk
olje- och spånadsväxter 70,00 mk
potatis 2,00 mk

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 166/86
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 148/86

Helsingfors den 31 december 1986

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.