859/1986

Given i Helsingfors den 28 november 1986

Förordning om ändring av 8 § förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare 8 § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 15 november 1985 (871/85), som följer:

8 §

Rätten till framtida pension på grund av arbetsförhållande, vid vars upphörande arbetstagaren eller anhörig till honom inte är omedelbart berättigad att erhålla pension, eller vid vars upphörande arbetstagaren inte omedelbart har tagit ut förtida ålderspension i enlighet med 4 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare, tryggas genom ett mot denna förmån svarande fribrev. Rätten till framtida pension på grund av arbetsförhållande, som upphör till följd av att arbetstagaren tar ut deltidspension, tryggas likaså genom ett mot denna pension svarande fribrev.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Helsingfors den 28 november 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.