820/1986

Given i Helsingfors den 21 november 1986

Lag om ändring av 16 § bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 16 § (655/73) som följer:

16 §

Anskaffningsutgiften för de vid räkenskapsperiodens utgång återstående omsättningstillgångarna aktiveras. Är den sannolika anskaffningsutgiften eller det sannolika överlåtelsepriset för omsättningstillgång vid räkenskapsperiodens utgång lägre än anskaffningsutgiften, skall likväl skillnaden upptas såsom kostnad. Såsom kostnad får dessutom upptas högst hälften av vad som återstår av anskaffningsutgiften för omsättningstillgångarna vid räkenskapsperiodens utgång eller det lägre värde som utgör tillgångarnas sannolika

2 mom. bokföringslagen av den 10 augusti 1973 anskaffningsutgift eller överlåtelsepris. Av anskaffningsutgiften för skyddsupplag som avses i lagen om skyddsupplag (970/82) samt för obligatoriskt upplag som avses i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (303/83) och lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel (402/85) får såsom kostnad likväl upptas högst 75 procent av nämnda utgift eller överlåtelsepris.Denna lag träder i kraft den 1 december 1986. Den tillämpas på de räkenskapsperioder som utgår år 1986 eller därefter.

Regeringens proposition 88/86
Statsutsk. bet. 39/86
Stora utsk. bet. 101/86

Helsingfors den 21 november 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.