785/1986

Given i Helsingfors den 31 oktober 1986

Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans vapen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Den evangelisk-lutherska kyrkan och dess stift kan ha vapen som skall utarbetas enligt allmänna heraldiska principer.

2 §

Kyrkans vapen godkänns och fastställs av kyrkostyrelsen.

Stiftens vapen godkänns av domkapitlet. Domkapitlets beslut om godkännande eller ändring av vapen skall underställas kyrkostyrelsen för fastställelse.

Kyrkostyrelsen skall innan ett vapen fastställs inhämta riksarkivets utlåtande i saken.

3 §

Kyrkans och stiftens vapensköldsemblem kan utgöras av motivet på motsvarande sigill eller av någon annan kyrkig symbol.

4 §

Av vapnet skall hela vapenbilden eller endast emblemet användas.

Användningen av kyrkans vapen övervakas av kyrkostyrelsen, och användningen av stiftens vapen av domkapitlen.

5 §

Denna lag träde i kraft den 1 januari 1987

Regeringens proposition 75/86
Lag- och ekonomiutsk. bet. 7/86
Stora utsk. bet. 95/86

Helsingfors den 31 oktober 1986

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.