778/1986

Given i Helsingfors den 31 oktober 1986

Förordning angående ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs 101 § förordningen den 11 juli 1960 om skifte inom planläggningsområde (353/60), samt

ändras 96 § sådan den lyder i förordning av den 30 april 1971 (324/71), som följer:

96 §

Sedan stads-, byggnads- eller strandplan har trätt i kraft, skall i jordregistret införas anteckning, varav framgår de fastigheter eller andra i jordregistret införda områden beträffande vilka stads-, byggnads- eller strandplaner är i kraft.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1986.

Helsingfors den 31 oktober 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.