762/1986

Given i Helsingfors den 24 oktober 1986

Lag om besättande av statstjänster i vissa gall och om överlämnande av vissa förordningar till riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommer på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Tryggandet av att statliga anställningsförhållanden fortbestår kan utöver de grunder som stadgas i 86 § regeringsformen och annars gällande behörighetsvillkor beaktas då en statstjänst besätts, om utnämningen ankommer på någon annan myndighet än republikens president, statsrådet, högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.

2 §

Har en förordning om indragning av en tjänst och en därtill ansluten förordning om inrättande av en tjänst utfärdats, skall detta utan dröjsmål delges riksdagens talman, som utan dröjsmål eller, om riksdagen inte är samlad, så snart den sammankommit skall bringa saken till riksdagens kännedom. Förordningen skall upphävas om riksdagen beslutar det.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 238/84
Andra lagutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 49/86

Helsingfors den 24 oktober 1986

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.