761/1986

Given i Helsingfors den 24 oktober 1986

Lag om ändring av 4 § lagen om konsumentombudsmannen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § 1 mom. lagen den 20 januari 1978 om konsumentombudsmannen (40/78) som följer:

4 §

Konsumentombudsmannen skall ha avlagt juris kandidatexamen och vara väl förtrogen med konsumentangelägenheter. Konsumentombudsmannen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet, utan att tjänsten ledigförklarats.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 238/84
Andra lagutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 49/86

Helsingfors den 24 oktober 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.