680/1986

Given i Helsingfors den 19 september 1986

Förordning om ändring av 3 § förordningen om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 3 § 2 och 5 mom. förordningen den 2 november 1984 om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (743/84) som följer:

3 §

Om kassan ansöker om månatlig utbetalning av förskott på statsandel för arbetslöshetsdagpenningarna skall kassan varje år före utgången av oktober månad tillställa social- och hälsovårdsministeriet en ansökan om förskott och en motiverad beräkning av de dagpenningar som kommer att utbetalas följande år. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer förskottet för följande år senast den 1 december varje år.


Förskott som nämns i 3 mom. skall omedelbart justeras om dess grunder har förändrats. Social-och hälsovårdsministeriet kan även föreskriva att arbetslöshetskassan skall återbetala överbetalt förskott.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1986.

Helsingfors den 19 september 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.