612/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av 15 § sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 3 mom. sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78) samt

fogas till 15 § ett nytt 4 mom. som följer:

15 §
Allmänt stadgande om arbetsgivares skyldigheter

Arbetsgivaren skall bemöta sina arbetstagare opartiskt, så att ingen utan fog ges en annan ställning än andra på grund av börd, religion, ålder, politisk verksamhet eller fackföreningsverksamhet eller annan därmed jämförlig omständighet.

Om förbud mot diskriminering på grund av kön stadgas i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/86).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 57/85
Andra lagutsk. bet. 4/86
Stora utsk. bet. 79/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.