608/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 16 § lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) ett nytt 6 mom. som följer:

16 §
Rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten

För den som erhåller deltidspension bestäms rätten till dagpenning avvägd enligt förtjänsten i enlighet med läget vid den tidpunkt då deltidspensionen började. Detsamma gäller den som har erhållit deltidspension omedelbart innan han fick dagpenning avvägd enligt förtjänsten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 61/86
Socialutsk. bet. 10/86
Stora utsk. bet. 75/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.