590/1986

Given i Nådendal den 25 juli 1986

Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 2 mom. 3 punkten lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1982 (112/82), som följer:

6 §

Såsom årsinkomst räknas likväl inte:


3) fronttillägg och extra fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/77);Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Regeringens proposition 42/86
Socialutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 68 och 68 a/86

Nådendal den 25 juli 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.