507./1986

Given i Nådendal den 27 juni 1986

Förordning om ändring av 2 § förordningen om delgivning i förvaltningsärenden

På föredragning av justitieministern ändras 2 § förordningen den 16 december 1966 (662/66) om delgivning i förvaltningsärenden som följer:

2 §

Tjänsteman eller tjänsteinnehavare som är anställd hos en statlig eller kommunal myndighet och som förordnats härtill av myndigheten har rätt att verkställa stämningsdelgivningar i ärenden som hör till myndighetens verksamhetsområde.

Den som avses i 1 mom. skall vid behov förete utredning om sin rätt att verkställa stämningsdelgivningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Nådendal den 27 juni 1986

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.