473/1986

Given i Helsingfors den 13 juni 1986

Lag om ändring av 22 och 41 §§ lagen om tryggande av underhåll för barn

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 januari 1977 om tryggande av underhåll för barn (122/77) 22 § 3 mom. och

ändras 41 § 2 mom. som följer:

41 §

Försummar underhållsskyldig att till socialnämnden inom en tid som den utsatt lämna i 22 § 2 mom. nämnd utredning och har försummelsen inte föranletts av omständigheter som inte beror på honom, skall han, om gärningen inte skall bestraffas enligt 1 mom., för underhållspliktsförseelse dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 234/85
Andra lagutsk. bet. 1/86
Stora utsk. bet. 34/86

Helsingfors den 13 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.