407/1986

Given i Helsingfors den 30 maj 1986

Lag om ändring av 6 § lagen om skyddsupplag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 1 mom. lagen den 17 december 1982 om skyddsupplag (970/82) som följer:

6 §

Lån som upptas för inrättande av skyddsupplag skall ha företagsinteckning eller annan mera betryggande säkerhet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

Regeringens proposition 10/86
Statsutsk. bet. 14/86
Stora utsk. bet. 36/86

Helsingfors den 30 maj 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.