405/1986

Given i Helsingfors den 30 maj 1986

Lag om ändring av 6 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 6 § lagen den 22 december 1978 om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/78) ett nytt 3 mom. som följer:

6 §

Näringsidkare, som i strid med stadgandena i 4 § har utnyttjat annans affärshemlighet, tekniska förebild eller tekniska anvisning eller som har yppat sådan, kan förbjudas att fortsätta med eller upprepa dylikt förfarande. Förbudet skall förstärkas med vite, om ej detta av särskilt skäl är obehövligt.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

Regeringens proposition 9/86
Ekonomiutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 23/86

Helsingfors den 30 maj 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.