360/1986

Given i Helsingfors den 23 maj 1986

Lag om ändring av 23 § reglementet för Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut ändras i reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925 23 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 22 december 1938 (440/38), som följer:

23 §

Innehavare av tjänst i banken är skyldig att avgå från sin tjänst vid fyllda sextiosju år. Innehavare av befattning i banken är skyldig att avgå från sin befattning vid fyllda sextiofem år.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1986. Den tillämpas på kvinnlig innehavare av tjänst eller befattning i banken, vars anställningsförhållande till Finlands Bank har börjat den 3 maj 1977 eller därefter, och på manlig innehavare av befattning i banken, vars anställningsförhållande till Finlands Bank har börjat den dag lagen träder i kraft eller därefter. På övriga kvinnliga innehavare av tjänst eller befattning samt manliga innehavare av befattning tillämpas 23 § 4 mom. reglementet för Finlands Bank, sådant momentet lyder när denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 103/85
Bankutsk. bet. 1/86
Stora utsk. bet. 33/86

Helsingfors den 23 maj 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.