311/1986

Given i Helsingfors den 30 april 1986

Lag om ändring av 19 § lagen om näringsförbud

I enlighet med riksdagens beslut ändras 19 § 3 mom. lagen den 13 december 1985 om näringsförbud (1059/85) som följer:

19 §
Behandling av mal

Vid behandling av ansökan om upphävande av näringsförbud iakttas lagen om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt

(307/86). Domstolen skall dock vidta de åtgärder som behövs för hörande av åklagaren. Denne har rätt att söka ändring i beslut genom vilket näringsförbud har upphävts helt eller delvis.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 90/85
Lagutsk. bet. 9/85
Stora utsk. bet. 1/86

Helsingfors den 30 april 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.