309/1986

Given i Helsingfors den 30 april 1986

Lag om ändring av 23 kap. rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 23 kap. rättegångsbalken en ny 1 a § som följer:

23 kap.

Om domförhet och omröstning

1 a §

Om behandling av vissa ärenden vid häradsrätt och rådstuvurätt i sammansättning med en domare stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 90/85
Lagutsk. bet. 9/85
Stora utsk. bet. 1/86

Helsingfors den 30 april 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.