285/1986

Given i Helsingfors den 18 april 1986

Förordning om upphävande av 13 a § förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas:

Härmed upphävs 13 a § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden sådan den lyder i förordning av den 31 december 1968 (808/68).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1986.

Helsingfors den 18 april 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.