211/1986

Given i Helsingfors den 14 mars 1986

Lag om ändring av 2 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 2 § lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69) ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

I 1 mom. nämnd försäkring får inte upptas efter företagarens död, om inte pensionsskyddscentralen på ansökan av en delägare i dödsboet av särskilda skäl beslutar annat.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1986.

Regeringens proposition 97/85
Socialutsk. bet. 30/85
Stora utsk. bet. 3/86

Helsingfors den 14 mars 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.