210/1986

Given i Helsingfors den 14 mars 1986

Lag om ändring av 3 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 3 § lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

I 1 mom. nämnd försäkring får inte upptas efter företagarens död, om inte lantbruksföretagarnas pensionsanstalt på ansökan av en delägare i dödsboet av särskilda skäl beslutar annat.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1986.

Regeringens proposition 97/85
Socialutsk. bet. 30/85
Stora utsk. bet. 3/86

Helsingfors den 14 mars 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.