193/1986

Given i Helsingfors den 28 februari 1986

Förordning angående ändring av 5 § förordningen om statens pensioner

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde

ändras 5 § 1 mom. 12 punkten förordningen den 9 december 1966 om statens pensioner (611/66) samt

fogas till 5 § 1 mom. en ny 13 punkt, varvid de nuvarande 13―21 punkterna blir 14―22 punkter, som följer:

5 §

Särskild pensionsålder är för förmånstagare, som innehar statsanställning


såsom rektor, biträdande rektor, elevhemsföreståndare eller lärare vid skola för hörselskadade eller synskadade 58 år
såsom föreståndare, elevhemsföreståndare eller lärare vid yrkesskola för hörselskadade 58 år


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1986.

Helsingfors den 28 februari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.